De seniorengroep wordt gevormd door studenten die in level 8 of hoger werken. Hier ligt de nadruk op dienstbaarheid en wordt er naar het internationale einddiploma van ICCE toegewerkt. Het General Certificate is vergelijkbaar  met VMBO. Het General High Achievement Certificate is vergelijkbaar met HAVO en beide Advanced Certificates zijn vergelijkbaar met VWO.

De werkboekjes in de verschillende vakken vanaf niveau
8 - 12 worden verder doorgewerkt.  Rekenen wordt uitgebreid met algebra, meetkunde en trigonometrie. Engels wordt verdiept met de geschiedenis van de Engelse taal, ervaring in het schrijven van artikelen en dichtkunst alsook literaire werken. Woordkennis wordt uitgebreid met etymologie waarin woordherkomst en - gebruik aan bod komen. Algemene wetenschap wordt uitgebreid met natuurwetenschappen (biologie, scheikunde en natuurkunde). De sociale wetenschappen behandelen wereld aardrijkskunde, wereldgeschiedenis en economie. Er zijn praktische projecten bij wetenschap en scripties noodzakelijk voor het einddiploma. Verder is het belangrijk om extra "credits" te verzamelen die ook meetellen in het einddiploma. Er is een scala van onderwerpen waaruit gekozen kan worden, o.a. muziek, automechanica, het houden van toespraken, boekhouding, zakelijk, typen, kunst, speciaal werk t.a.v. Engels en rekenen, economie, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, de samenleving, de Bijbel, kerkgeschiedenis, zending, christelijke raadgeving en christelijke groei, biografieën van christenen en computerkunst & -ontwerp. 


Degenen die het gehele systeem van ACE hebben doorlopen hebben over het algemeen diepgang, willen het grondig aanpakken. Er is een lieflijkheid van karakter, een hoge kwaliteit en een vastbeslotenheid van doel. Er is creativiteit, vreugde, levendigheid en dienstbaarheid zichtbaar in hun leven.