De Internationale school is voor zowel buitenlandse als Nederlandse kinderen. U voldoet aan de leerplichtwet wanneer u uw kind aanmeldt op de Advent School.

Voor wie?
Voor kinderen van 5 tot 18 jaar. Instromen is aan te bevelen voor kinderen onder de 10 jaar, omdat zij sneller wennen aan het nieuwe lessysteem, de routine van praktische vaardigheden en karaktervorming.  

Hoe gaat dat?
De eerste dagen op school wordt uw kind getest om vast te stellen op welk niveau uw kind zal beginnen. Dit kan per vak verschillen. De meeste scholen werken volgens het principe van leeftijd, dus wanneer je 8 jaar bent moet je minimaal in groep 6 of hoger zitten. Op de Advent School wordt het functioneel niveau getest per vak. Aangezien de meeste vakken in het Engels zijn, zal in de eerste maanden veel aandacht aan de Engelse taal worden besteed. Nederlandstalige vakken zijn: Nederlandse taal, geschiedenis, aardrijkskunde en verkeer. De manier van studeren blijft op alle niveaus hetzelfde. De hele leergang tot en met het met VWO vergelijkbare niveau bestaat uit 12 niveaus. 

Overige praktische informatie
In Engeland geldt een schooluniform en veel scholen die onder CEE/ICCE vallen, kiezen ook voor het dragen van een uniform op school. Wij dragen geen uniforms op de Advent School om praktische redenen, maar hanteren wel kledingregels. Zo dragen meisjes in de klas rokken tot ruim over de knie. Jongens dienen ook nette kleding te dragen. Tijdens praktisch onderwijs buiten mag een losse trainingsbroek of driekwart broek worden gedragen met een (T-)shirt. (Zie verder Student Handbook). Kinderen borduren het schoollogo op een eigen shirt als een vervanging voor het uniform.

Aanwijzingen en richtlijnen binnen de Advent School

Hieronder kunt u het 'Student Handbook' downloaden. Dit is op dit moment alleen beschikbaar in het Engels. Hierin staan aanwijzingen voor studenten, maar het legt ook meer uit hoe zo'n individueel lesprogramma werkt en welke regels gelden binnen onze school. 

Download
Advent Student Handbook.pdf
Adobe Acrobat document 242.2 KB

Hoe kan ik mijn kind(eren) aanmelden?

Stap 1 De ouders/verzorgers maken een afspraak voor een bezoek aan de school met hun kind(eren). In een persoonlijk gesprek kunt u uw vragen stellen om te zien of onze school aansluit op uw verwachtingen t.a.v. van het onderwijs voor uw kind(eren). Het gesprek zal gedeeltelijk met ouders en kind plaatsvinden, gedeeltelijk met ouders alleen en een gedeelte met het kind alleen.

 

 

Stap 2 Wanneer u besloten heeft uw kind(eren) aan te melden, vragen wij u dit te bevestigen door het aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Dit formulier kunt u tijdens uw bezoek ontvangen, maar u kunt het ook alvast downloaden onder 'Informatie' en 'formulieren downloaden', printen en ingevuld opsturen. Uw aanmelding wordt in behandeling genomen en u hoort binnen 2 weken of de aanmelding geaccepteerd is. 

 

Stap 3 De ouderoriëntatie is noodzakelijk voor alle ouders/verzorgers. Deze bijeenkomst is bedoeld om u een beter inzicht te geven waardoor u uw kind beter kunt begrijpen en ondersteunen in deze methode van onderwijs. Tevens wordt tijdens deze oriëntatie een datum met u afgesproken waarop het schoolbezoek begint. Er geldt een proeftijd van een half jaar, waarna een gesprek plaatsvindt tussen de ouders/verzorgers en de school om te kijken hoe de samenwerking verloopt, of de school voldoet aan uw verwachtingen en andersom. Verder wordt u geïnformeerd over ouderavonden waarin u kunt spreken met stafleden om u op de hoogte te houden van de ontwikkeling van uw kind(eren). Ook kunnen ouders/verzorgers besluiten eens mee te gaan met een studiereis.