Kosten

Kosten van het onderwijs
De Advent School wordt niet bekostigd door het Rijk. Het grootste gedeelte wordt door sponsors en sommige activiteiten opgebracht. Ouders dragen een gedeelte bij aan de kosten in de vorm van schoolgeld. 

 

Schoolgeld

Per kind: € 150,- per maand (11 maanden per jaar)

 

Schoolboeken
Het aantal schoolboeken dat een kind per maand nodig heeft, hangt af van zijn/haar eigen tempo. Gemiddeld zal dit ca. € 40,- per kind per maand zijn.   

  

Museumkaart

Er zijn meerdere musea bezoeken per jaar, daarom zijn kinderen gebaat bij een museumkaart. Ouders kunnen 50% van de kosten voor een museumkaart voor de kinderen terug vragen bij de Advent school. 

 

Schoolfonds

In sommige gevallen kan een beroep worden gedaan op het schoolfonds, waaruit het onderricht voor een deel voorgefinancierd kan worden. Het schoolbestuur beslist hierover. In schoolvakanties en vrije dagen dienen bijverdiensten eerst te worden afgelost op de schuld aan de school.