Missie

Het is ons doel om te voorzien in een school die gebaseerd is op de Bijbel en de boeken van E.G. White en waar karaktervorming, theoretische ontwikkeling en praktische alledaagse vaardigheden hand in hand gaan, waardoor kinderen niet alleen worden voorbereid op dit leven, maar ook op het eeuwige leven. 

Visie

Kinderen zijn uniek en een gave van God. Als school delen we de wens van ouders om hun kinderen op te leiden met een individueel, op de Bijbel gebaseerd lesprogramma, volgens het Hoofd-, Hart- en Handprincipe. Dit duidt op een gelijkmatige ontwikkeling van de kwaliteiten in de levens van kinderen en jongeren met als doel dat zij gefundeerd mogen zijn in het geloof en met een onzelfzuchtige, vertrouwensvolle, dienende en optimistische houding in hun familie, maatschappij en de wereld als geheel mogen staan.