Visie & Praktijk

Het bovenstaande citaat kun je wel bijna de lijfspreuk van onze school noemen: Onze school is opgericht, niet alleen om wetenschappen te onderwijzen, maar met het doel om les te geven t.a.v. de grote principes uit Gods Woord en de praktische alledaagse taken van het leven. Dat is geweldig …. en tegelijkertijd zo anders. Het verandert je prioriteiten.

Hart

In onze school staat God & Zijn Woord op de eerste plaats. God kennen en met Hem leven is voor ons belangrijker dan diploma´s. De vreze des Heren is het begin van wijsheid (Spreuken 9:10).

De Bijbel en daarnaast ook de boeken van mevrouw E.G. White zijn verweven met de filosofie, het lesmateriaal en de methodes van de school.

Hand

Er wordt veel waarde gehecht aan het leren en beoefenen van praktische vaar-digheden. Dit komt tot uiting in het les-programma. Studies hebben uitgewezen dat kinderen beter leren, wanneer theoretische vakken afgewisseld worden met praktische vakken. Dit geeft de tijd dat de stof in de hersenen goed verwerkt en opgeslagen kan worden. De school vindt tuinieren, praktische huishoudelijke vaardigheden, basisprincipes van be-roepsvaardigheden en kennis en ervaring van en met de natuur belangrijk voor de ontwikkeling van het karakter en een goede voorbereiding op het leven van alledag.

Hoofd

Het theoretische gedeelte is een vorm waarbij individueel onderwijs in een groep kan worden gegeven. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier en op zijn/haar eigen tempo. De kinderen beschikken over een eigen leerhoekje en werken volgens de ACE methode (Accelerated Christian Education). Dit curriculum is gebaseerd op principes van Gods Woord. Studenten leren het leven te zien vanuit Gods perspectief. Het is een beproefd systeem dat al in 6.000 scholen wereldwijd gebruikt wordt, waarvan ca. 400 in Europa. Daarnaast krijgen de kinderen o.a. Nederlandse taal- en spelling. (Meer onder curriculum).


Alle onderdelen van de lessen, zowel theoretisch als praktisch zijn gericht op karaktervorming. Allerlei problemen zoals drugs, alcohol, roken, vloeken en ordinaire taal, ongepaste moppen en immorele kleding en gedrag worden niet getolereerd op deze school. Respect voor autoriteit en respect voor de bezittingen van anderen, alsook persoonlijke verantwoording zijn dingen waarin aandacht wordt gegeven binnen het schoolprogramma. Onderwijzen en opvoeden is het doorgeven van onze waarden, onze levensbeschouwing, aan de volgende generatie. In het karakter van Jezus Christus zien we die waarden volmaakt tot uiting komen. Karaktervorming naar Zijn voorbeeld neemt in ons onderwijs een centrale plaats in. Ook in het curriculum zijn ieder jaar 90 karaktereigenschappen van de Here Jezus verweven.

Praktische vaardigheden

Praktijk is een belangrijk deel van onze visie. Iedere dag besteden studenten twee uur aan het leren en/of beoefenen van praktische vaardigheden. De kernvakken bestaan vooral uit tuinieren en huishoudelijke taken, daarnaast wordt er aandacht gegeven aan handvaardigheid en knutselen, kennismaken en basisprincipes van praktische beroepen en cultuur.

Een aantal onderdelen komen regelmatig terug, zo werken we in de zomer bijna iedere dag in de tuin, hebben we iedere week muziekles en schoonmaak. In de koudere maanden wordt weer meer aandacht gegeven aan naailes en tekenles. We doen ook een aantal taken samen in het algemeen belang zoals bijvoorbeeld: Opruimwerkzaamheden of takken verzamelen in het park, bladeren harken en oogstverwerking in de herfst en bijv. hout aanslepen voor de houtkachel in de winter. Er wordt rekening gehouden met de leeftijd. Zo hebben jongere kinderen bijvoorbeeld dieren verzorgen, tuinieren, afwassen, groenten wassen, zendingswerk, borduren of tekenen. Oudere kinderen krijgen daarnaast ook strijken, koken en naaien.

 

De volgende onderdelen worden gedaan naarmate er mogelijkheden zijn:

Kernvakken

Tuinieren, koken/bakken, schoonmaken, gezondheid en medisch zendingswerk, naaien, timmeren/figuurzagen, evangelisatie en hulpvaardigheid in de maatschappij, wassen/strijken en muziek/zang. 

Overige vakken

Handvaardigheid:
Bijv. tekenen, schilderen, breien, borduren, haken en ander knutselwerk.

Cultuur:
Hieronder vallen specifieke dingen van Nederland, oude ambachten, leerzame uitstapjes, musea en bijv. een buitenlandse reis. 

Overig: 
Onderdelen van beroepen zoals schilder, winkelier, boekhouder, elektriciën, bouwvakker, loodgieter, colporteur, typist, ontwerper e.m. kunnen aan bod komen. Praktische vaardigheden die de kinderen en jongeren helpen om op eigen benen te staan, nadat zij de school verlaten, zijn verweven in het praktische lesprogramma, aangepast op leeftijdscategorie.