Welkom bij de: Internationale Advent School


Sinds eind mei 2015 is de internationale christelijke "Advent School" voor kinderen van 5-18 jaar opgericht. De Advent School wordt beheerd door de "Stichting Advent Scholen". De stichting is een non-profit organisatie. De vorm van onderwijs die de stichting voorstaat, duidt vooral op een gelijkmatige ontwikkeling van de lichamelijke, praktische, mentale en geestelijke kwaliteiten (Hoofd, Hart en Hand principe) in de levens van kinderen en jongeren met als doel dat zij vol zelfvertrouwen, optimistisch, oprecht, onzelfzuchtig en liefdevol in het leven mogen staan.

 

De leerprincipes zijn gebaseerd op de Bijbel en gericht op het ontwikkelen van een evenwichtig en goed karakter. Theoretische en praktische kennis gaan hand in hand. Eindcertificaten worden uitgereikt door ICCE, Engeland, onder wiens toezicht deze school staat en die erkend is door de Nederlandse Staat. De school is tweetalig (Engels-Nederlands). Kinderen die geen of te weinig Engels verstaan beginnen met de Nederlandse vakken en de Engelse taal wordt stukje bij beetje toegevoegd. De praktijk bestaat uit tuinieren, huishoudelijke- en creatieve vakken. Deze afwisseling werkt inspirerend, bevordert de gezondheid en het leervermogen. Het is onze wens dat leerlingen Jezus persoonlijk leren kennen, hun talenten ontdekken en met plezier naar school kunnen gaan. 

Scholen als deze worden niet bekostigd door het Rijk. Een deel van de kosten wordt gedragen door schoolgeld van ouders en voor een deel is de school aangewezen op financiële steun van derden. Daarnaast is er een fonds gecreëerd voor kinderen uit buiten- en binnenland, die het schoolgeld niet direct of maar gedeeltelijk kunnen opbrengen. Wilt u hier een steentje aan bijdragen? Wij stellen het erg op prijs. Hartelijk dank namens de kinderen en jongeren. 

De naam van de school duidt op de Adventistische basisprincipes en het logo in de vorm van de drie engelen, duidt op de boodschap in Openbaring 14:6-12, waarvan wij geloven dat dit een boodschap is speciaal voor onze tijd.

    Actueel  nieuws

Vakantie

25 juli begint onze zomervakantie!