Welkom bij de: Internationale Advent School


Eind mei 2015 is de internationale "Advent School" voor kinderen van 5-18 jaar opgericht.  De Advent School wordt beheerd door de "Stichting Advent Scholen". De stichting is een non-profit organisatie. De vorm van onderwijs die de stichting voorstaat, duidt vooral op een gelijkmatige ontwikkeling van de lichamelijke, praktische, mentale en geestelijke kwaliteiten (Hoofd, Hart en Hand principe) in de levens van kinderen en jongeren met als doel dat zij gefundeerd mogen zijn in het geloof en met een onzelfzuchtige, vertrouwensvolle, dienende en optimistische houding in hun familie, maatschappij en de wereld als geheel mogen staan. 

De leerprincipes zijn gebaseerd op de Bijbel en de raadgevingen van mevrouw E.G. White. Zij werd postuum in de USA onderscheiden voor haar vooruitziende geschriften t.a.v. onderwijs en gezondheid. Het doel is evenwichtig onderricht te geven. Theoretische en praktische kennis die hand in hand gaan. Het theoretische gedeelte is een vorm waarbij individueel onderwijs in een groep kan worden gegeven.  Het vormen van een goed karakter staat hierbij centraal. De kinderen beschikken over een eigen leerhoekje, waar zij in hun eigen tempo en niveau leren, volgens de ACE-methode. Het is een beproefd systeem dat al in 6.000 scholen wereldwijd gebruikt wordt, waarvan 400 in Europa. Eindcertificaten worden uitgereikt door ICCE, Engeland, onder wiens toezicht deze school staat en die erkend is door de Nederlandse Staat. Als internationale school is gekozen om  les te geven in het Engels. De kinderen zullen deze wereldtaal dus goed leren te beheersen. Daarnaast is het Nederlands een verplicht vak. 

Scholen als deze worden niet bekostigd door het Rijk. Een deel van de kosten wordt gedragen door schoolgeld van ouders en voor een deel is de school aangewezen op financiële steun van derden. Daarnaast willen we een fonds creëren voor kinderen uit buiten- en binnenland, die het schoolgeld niet direct of maar gedeeltelijk kunnen opbrengen. Wilt u hier een steentje aan bijdragen? Wij stellen het erg op prijs. Hartelijk dank namens de kinderen en jongeren. 

    Actueel  nieuws

Royal Flora Holland

Op 8 November 2019 hebben we Royal Flora Holland bezocht in Aalsmeer.  Dit is de grootste internationale marktplaats voor bloemen en planten ter wereld. We hebben onze ogen uitgekeken!